Contact

Nuray Kanik

Tel  :  06 174 569 74

Mail: nuray@burokanik.nl

Onze Passie

Complexe casussen bij multiculturele vraagstukken analyseren en hiervoor oplossingen voorstellen en activeren. Wij denken “out of the box”, wij zijn expert en hebben veel kennis van verschillende culturen (individuele en collectieve culturen)

Onze kernwaarden en kwaliteiten

– Klantgericht (we werken mens- en oplossingsgericht voor de lange termijn)

– Resultaatgericht (we zetten ons in om de zaak te ‘winnen’)

– Verantwoordelijk (we zijn verantwoordelijk voor onze eigen acties en prestaties)

– Integer (we zijn ‘recht door zee’)

– Aandachtig (we luisteren en reageren met aandacht)

– Maatwerk is de norm

– Communicatief (samenwerken en goed contact)

WAT WIJ BIEDEN

Individuele begeleiding bij complexe hulp vragen

WMO ambulante begeleiding bij complexe problemen in thuissituaties, zoals relatieproblemen, huiselijk geweld, geestelijke gezondheid, emancipatie en participatie hulpvragen.

Advies bij complexe multiculturele problematiek

Buro Kanik wil een bijdrage leveren aan kennisvergroting van professionals door  advies en consult te verzorgen rondom culturele dilemma’s, het omgaan met multiculturele complexe casussen en bij calamiteiten

Training/ workshop voor professionals en intermediairs

  • Individuele en collectieve culturen
  • Huiselijk en Eergerelateerd geweld
  • Huwelijksdwang
  • Interculturele communicatie
  • Cultuur sensitief werken

     Gecertificeerd trainer

                                  Klachtenprocedure:

Close Menu